Sztuczna inteligencja – klucz do rozwiązania wyzwań jutra.

Czy jesteś gotowy na podróż w świat współczesnych wyzwań biznesowych i naukowych? Serdecznie zapraszamy na intrygujące i inspirujące wydarzenie tego roku – Konferencję Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania. To właśnie tutaj, w miejscu spotkań naukowców i liderów biznesu, tworzy się przestrzeń do kształtowania przyszłości z wykorzystaniem rewolucyjnego podejścia jakim jest sztuczna inteligencja.

 

Zawrotne tempo z jakim ewoluuje świat sprawia, że organizacje muszą stawić czoła coraz to nowym wyzwaniom. Nowe technologie, dynamiczne zmiany w stylu życia, migracje ludności – to tylko niektóre czynniki, które zmieniają zasady gry na rynku. Dotychczasowe strategie stają się niewystarczające, a kluczową rolę w tej transformacji coraz bardziej odgrywa sztuczna inteligencja. Nasza konferencja stanowić będzie niepowtarzalne forum do wymiany wiedzy, przełamywania barier między nauką a biznesem oraz budowania mostów do przyszłości.

 

Nasza konferencja składa się z dwóch części, które tworzą harmonijną całość. Pierwsza ma charakter naukowy, tutaj prezentowane są najnowsze wyniki badań i dyskutowane są interdyscyplinarne idee. To miejsce, gdzie naukowcy i praktycy zarządzania spotykają się, aby razem kształtować przyszłość. Druga część to laboratorium biznesu. Tutaj, tradycyjne sesje panelowe przechodzą metamorfozę w moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, reprezentantami izb gospodarczych i władz samorządowych.

 

Wiodącą tematyką tegorocznej konferencji będzie Sztuczna Inteligencja – nieodzowny dziś element transformacji biznesu i nauki. Skupiamy się na analizie, wyzwaniach, problemach i zagrożeniach związanych z tą intrygującą dziedziną. Czy jesteśmy gotowi na rewolucję, jaką niesie ze sobą AI? Czy możemy zdefiniować cele, które pozwolą nam wykorzystać jej potencjał? To tylko niektóre z pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas naszej konferencji.

 

Odpowiednie projektowanie, etyczne podejście oraz skoncentrowanie się na zwiększaniu efektywności i innowacyjności są kluczowe dla skutecznego wykorzystania AI w biznesie i nauce. Podczas konferencji skupimy się na analizie wielu ciekawych obszarów, do których możemy zaliczyć:

 • Bezpieczeństwo i etyka: wprowadzenie AI wymaga zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz opracowania standardów etycznych, aby uniknąć naruszeń prywatności i dyskryminacji.
 • Wypadki i błędne zachowanie: niewłaściwie zaprojektowane systemy AI mogą prowadzić do nieprzewidzianych błędów i wypadków, co podkreśla konieczność odpowiedniego projektowania i testowania.
 • Koszty i dostępność: wdrożenie AI to często wysokie koszty, co może stanowić barierę dla mniejszych firm lub organizacji z ograniczonym budżetem.
 • Zmiana w strukturach organizacyjnych: integracja AI w organizacjach wymaga zmiany struktur i procesów, co może spotkać się z oporem pracowników i menedżerów.
 • Wpływ na siłę roboczą: wprowadzenie AI może wywołać obawy o utratę miejsc pracy lub potrzebę przekształcenia kompetencji pracowników.
 • Zwiększenie efektywności: AI może automatyzować powtarzalne zadania, co prowadzi do zwiększenia wydajności i oszczędności czasu.
 • Analiza danych: AI umożliwia analizę ogromnych ilości danych w celu odkrycia wzorców i trendów, co wspiera podejmowanie bardziej trafnych decyzji.
 • Personalizacja i dostosowanie: AI pozwala na tworzenie spersonalizowanych ofert dla klientów oraz innych interesariuszy.
 • Innowacyjność: wykorzystanie AI umożliwia tworzenie nowych produktów, usług i modeli biznesowych, co wspiera procesy wdrażania innowacji.
 • Rozwój nauki: AI wspiera rozwój badań naukowych, prowadząc do wielu kreatywnych wniosków i rozwiązań.
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Społeczne i ekonomiczne wyzwania sztucznej inteligencji
 • Świat po koronawirusie
 • Współczesne dylematy przedsiębiorczości
 • Nauka i biznes: rola uczelni wyższych w transferze wiedzy i kształtowaniu przedsiębiorczości
 • Ekonomia regionalna
 • Handel, rynek globalny, gospodarka monetarna i finanse
 • Przyszłość cyfrowych innowacji w biznesie
 • Informatyka biznesowa i społeczeństwo cyfrowe
 • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw