Zapraszamy na X Międzynarodową Konferencję Naukową "Nauka i Biznes - Wspólne Wyzwania"

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nauka i Biznes – wspólne wyzwania. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 14 listopada 2024 r. w Szczecinie, stacjonarnie w Instytucie Ekonomii i Finansów oraz w formie on-line na platformie MS Teams.

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą wyzwania związane z zieloną transformacją i realizacją celu neutralności klimatycznej w biznesie. Chociaż zagadnienia te już dawno wykroczyły poza debatę stricte akademicką, to obecnie stały się one realnym wyzwaniem zarówno dla państw, ich gospodarek, jak i funkcjonujących w nich podmiotów gospodarczych. Zdajemy sobie sprawę, że zielona transformacja nie jest sloganem marketingowym, pustym hasłem funkcjonującym w przestrzeni medialnej, lecz warunkiem koniecznym podążania ścieżką zrównoważonego rozwoju. To także, a może przede wszystkim kwestia naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo środowiskowe i ekonomiczne przyszłych pokoleń. 

 

  1. Jak uczelnie wyższe mogą współpracować z biznesem i rządem w tworzeniu i wdrażaniu strategii zielonej transformacji
  2. W jaki sposób władze publiczne mogą wspierać badania naukowe i inicjatywy edukacyjne uczelni w dziedzinie zrównoważonego rozwoju?
  3. Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi nauka biznes i sektor publiczny dążeniu do zielonej transformacji?
  4. W jaki sposób można zrównoważyć potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska?
  5. Jakie są dobre praktyki w nauce, biznesie i sektorze publicznym w realizacji zielonej transformacji?

Pytania te kierujemy zarówno do przedstawicieli środowiska akademickiego (naukowców, studentów), jak i reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych, mając nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i wspólnego  poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania.

 

Świat zmienia się z zawrotną prędkością, a w obliczu ekologicznych wyzwań, organizacje muszą adaptować się do nowych realiów. Transformacja ekologiczna staje się kluczowym elementem strategii biznesowych i naukowych. Nasza Konferencja stanie się forum do wymiany doświadczeń, przełamywania barier między różnymi sektorami oraz budowania mostów ku zrównoważonej przyszłości pomiędzy wszystkimi grupami interesariuszy: naukowcami i studentami, firmami i administracją państwową.

 

Konferencja podzielona jest na dwie komplementarne części. Pierwsza, o charakterze praktyczno-naukowym, skupia się na prezentacji badań i dyskusji interdyscyplinarnych. Druga część, to praktyczne zastosowania w biznesie, gdzie omawiane są realne przypadki i strategie.

 

Wydarzenie to, jest kontynuacją i rozszerzeniem organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą AGH od 2015 roku Panelu Naukowo-Biznesowego (B2B), którego nieustającym celem jest integracja przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. Konferencja organizowana jest wspólnie przez trzy ośrodki naukowe: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie,Uniwersytet Szczeciński, oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy.