Zazieleńmy się! O czym będziemy rozmawiać?

W centrum uwagi X Międzynarodowej Konferncji Naukowej – “Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania” znajdą się wyzwania związane z zieloną transformacją, jako kluczowy element współczesnego biznesu i nauki. Skupimy się na analizie wyzwań, możliwości i odpowiedzialności związanych z tą ważną tematyką. Poruszymy między innymi kwestie takie jak:

 

 1. Jak przedsiębiorstwa mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju poprzez implementację zielonych strategii w biznesie, uwzględniając jednocześnie zarówno potrzeby gospodarcze, jak i ochronę środowiska?
 2. Omówienie roli firm i instytucji w ochronie środowiska oraz ich odpowiedzialności społecznej, z naciskiem na innowacje ekologiczne, włączając nowe technologie i rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój.
 3. Wpływ regulacji i inicjatyw rządowych na transformację ekologiczną, z uwzględnieniem polityki ekologicznej i jej skutków dla biznesu.
 4. Jak nauka i edukacja mogą wspierać ekologiczne inicjatywy biznesowe oraz jak uczelnie wyższe mogą kształtować świadomość ekologiczną wśród przyszłych liderów biznesu?
 5. Znaczenie ekologicznych źródeł energii oraz ich wykorzystanie w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem roli lokalnych społeczności.
 6. Jak transformacja ekologiczna wpływa na zmiany strategii i modeli biznesowych oraz oczekiwań klientów, w szczególności w odniesieniu do chęci płacenia wyższych cen za produkty ekologiczne?
 7. Rola sektora finansowego w promowaniu zielonej transformacji poprzez inwestycje w zrównoważone projekty i firmy.
 8. Jak nowoczesne planowanie miejskie i infrastruktura mogą wspierać zrównoważony rozwój, z naciskiem na rozwój zielonych miast i planowanie przestrzenne?
 9. Wpływ transformacji ekologicznej na rolnictwo i zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle spożywczym, w tym ekologiczne rolnictwo.
 10. Innowacje w transporcie i logistyce mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i promowanie zrównoważonej mobilności.
 11. Wykorzystanie nowych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja i blockchain, w wspieraniu zrównoważonego rozwoju.
 12. Innowacyjne podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i odpadami w kontekście ekologicznym.
 13. Jak sektor usług może dostosować swoje strategie i praktyki do zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem roli zrównoważonej mody i konsumpcji?
 14. Promowanie zielonych przestrzeni w miastach jako elementu zwiększającego jakość życia i przyczyniającego się do ochrony bioróżnorodności.
 15. Jak kwestie etyczne wpływają na decyzje biznesowe i polityczne w kontekście zrównoważonego rozwoju?

W trakcie konferencji chcemy wypracować rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków działań dla biznesu, uczelni, administracji (np. jak zmienić programy kształcenia studentów, jakie są oczekiwania rynku).

Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusjach i wymiany wiedzy. Rejestracja na Konferencję jest już otwarta. Dołącz do nas, aby razem kształtować zieloną przyszłość!