Komitety

Organizacja konferencji to ludzie. Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat składu trzech kluczowych organów naszej konferencji: Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz Rady Praktyków.

 

Komitet Organizacyjny skupia się na zapewnieniu płynnego przebiegu konferencji, zajmując się wszystkimi aspektami logistycznymi i organizacyjnymi. Komitet Naukowy, składający się z renomowanych akademików i ekspertów, odpowiada za merytoryczną stronę konferencji. Rada Praktyków to grupa doświadczonych liderów biznesu i przedstawicieli sektora publicznego, którzy wniosą praktyczne perspektywy i realne przypadki z życia zawodowego.