O konferencji

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata, gdzie nowe technologie szybko ewoluują a style życia ulegają przemianom, organizacje stają przed szeregiem wyzwań. Zmieniające się warunki rynkowe, kryzysy i przyspieszające tempo życia wymagają od przedsiębiorców adaptacji do nowych modeli biznesowych i strategii. To w kontekście niezmiennych praw ekonomii stawia wysokie wymagania względem innowacyjności i efektywności.

 

Odpowiadamy na te wyzwania, tworząc platformę dla współpracy i dialogu między światem nauki a biznesem. Nasz cel to nie tylko wymiana wiedzy, ale przede wszystkim integracja i współdziałanie środowisk akademickich, przedsiębiorców, samorządów, szkolnictwa oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu, “Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania” to inkubator innowacji i praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w realnych warunkach rynkowych.

Poprzednie konferencje to:

Uczestników
Prezentacji
Paneli dyskusyjnych
Firm

Współpraca nauki i biznesu

Podczas konferencji prezentowane są wysokiej jakości badania, które odzwierciedlają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i technologii. Te badania nie tylko wskazują kierunki rozwoju w różnych sektorach, ale również stają się podstawą dla nowych, skutecznych modeli biznesowych i strategii zarządzania. Dzięki aktywnemu udziałowi różnorodnych środowisk, konferencja staje się miejscem, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a wiedza akademicka przekłada się na konkretne korzyści dla biznesu i społeczeństwa.

Organizatorzy konferencji

Patroni konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Rektor Uniwersytetu Szczecinskiego

Prof. dr hab. Jacek Woźny
Rektor Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Patron medialny

Partnerzy konferencji