Wystąpienia i postery

Zapraszamy wszystkich uczestników naszej konferencji do aktywnego udziału poprzez prezentowanie swoich badań i projektów. Oferujemy dwa główne formaty aktywnego udziału: wystąpienia konferencyjne oraz sesję posterową.

 

W przypadku obu formatów, ważne jest, aby przestrzegać ustalonych terminów oraz wytycznych, aby zapewnić najwyższą jakość prezentowanych materiałów. Zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami. Wytyczne dotyczące formy i sposobu zgłaszania znajdują się w dalszej części strony.

Jak się zgłosić?

Autorzy zobligowani są do przesłania pracy zgodnie z datą podaną w zakładce Terminy. Artykuł należy przesłać stronę Konferencji na EasyChair.

 

Prosimy o rejestrację w systemie EasyChair za pomocą adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym Konferencji. Link do rejestracji znajduje się tutaj.

 

Po rejestracji możliwe będzie zalogowanie się do systemu za pośrednictwem linku do konta Konferencji, gdzie możliwe będzie zgłoszenie pracy.

 

Po zalogowaniu należy kliknąć na odnośnik “New Submission” i postępować według instrukcji. W polu abstraktu prosimy o wskazanie czasopisma lub wydawnictwa, do którego kierowana jest praca.